Wskaźnik oddawania barw (CRI) określa zdolności źródła światła do dokładnego odtwarzania kolorów obiektów, które oświetla. Skrót nazwy tego wskaźnika pochodzi od akronimu angielskiego określenia Color Rendering Index. Koncepcja CRI wykorzystuje zestaw 15 predefiniowanych testowych próbek kolorów (TCS) i zbadaniu, dokładności z jaką źródło światła odwzoruje te kolory. Badane jest podobieństwo uzyskanej barwy do barwy przy oświetleniu jej naturalnym światłem dziennym lub żarówką w zależności od badanej temperatury barwowej.
Poszczególne wyniki TCS nazywają się Ri. Litera „R” oznacza Rendering Score, natomiast „i” jest numerem indeksu próbki koloru TCS.
Z wyznaczonych R1-R15 wyliczyć można dwa typy CRI: ogólny CRI (oznaczany również RA) i rozszerzony CRI.
Ogólne CRI jest to średnia wartość z R1-R8 oznaczany często jako Ra (a – average). Zwrócić tu należy uwagę, że ten współczynnik nie bierze pod
uwagę próbek TCS od R9-R15 co oznacza, że porównanie odwzorowania barwy czerwonej nie wchodzi w skład współczynnika Ra. Rozszerzone
CRI jest wyliczane z R1-R15. Używany jest czasem symbol Re. Rozszerzony CRI oddaje wpływ nasycenia kolorów R9 – czerwonego jak i R12- silnego niebieskiego, których nie uwzględnia ogólne CRI. Należy zatem zwracać uwagę, jak jest wyliczane podane przez producenta źródła światła CRI. 
Porównując produkty oświetleniowe z CRI powyżej 90, bardzo pomocne będzie porównanie poszczególnych wartości R, które wchodzą w skład CRI, szczególnie zwracając uwagę na R9. Dla CRI(Ra) gdzie wartość R9 nie wchodzi w skład wyniku pomimo wysokiej wartości CRI nie mamy gwarancji dobrego odwzorowania barwy czerwonej. CRI dla wszystkich taśm firmy KLUŚ wyliczane jest z rozszerzonego zakresu R1-R15. Do wykonania pomiarów CRI należy najpierw określić barwę badanego źródła w celu doboru odpowiedniego widma światła dziennego do porównania.
Dla barwy T>5000K źródło porównawcze to standardowe światło dzienne CIR o takiej samej temperaturze barwowej jak źródło światła. 
Dla barwy T<5000K źródłem porównawczym jest promiennik doskonały jakim jest ciało doskonale czarne o tej samej temperaturze barwowej, co źródło badane.
Pomiar CRI dla oprawy KED 3000K jest wykonywany na podstawie źródła naturalnego o temperaturze barwowej 3000K. CRI idealne dla światła naturalnego wynosi 100. Dla zastosowań wewnętrznych w obiektach publicznych CRI musi być większe od 80.
Taśmy firmy KLUŚ gwarantują wartość CRI>90 a dla taśm z podwyższonym CRI wartość gwarantowana to minimum CRI>95.

porównanie CRI