Wykonując elektrykę zawsze należy pamiętać o zastosowaniu osprzętu elektroinstalacyjnego jakim są puszki montażowe. Jest on bardzo pomocny w osadzaniu gniazd, włączników, sterowników itp. Osprzęt taki dzięki swoim rozmiarom pozwoli na wygodny i prosty montaż punktów elektrycznych, a także zapewni możliwość pozostawienia zapasu kabla na wypadek modernizacji włączników itp. Puszki posiadają bardzo dużą różnorodność pod względem wyglądu, rozmiaru, zastosowania itp. Duże rozmiary puszek montażowych bardzo często stosowane są w instalacjach przeznaczonych do inteligentnego budownictwa. Pozwala to na umieszczenie w takim osprzęcie wielku różnych sterowników jak i przewodów. Firmą produkującą wspomniane elementy, wartą zainteresowania jest SIMET. Producent ten oferuje wysokiej jakości i różnorodności osprzęt elektroinstalacyjny.

Przedsiębiorstwo SIMET powstało w 1970 roku pod nazwą SI Simet.
W latach siedemdziesiątych rozpoczęto produkcję osprzętu elektrotechnicznego, w tym złączek gwintowych i lampek sygnalizacyjnych. W tym czasie przedsiębiorstwo określiło profil swojej działalności sytuując się w gronie producentów elektrotechniki.
Obecnie przedsiębiorstwo jest największym w Polsce wytwórcą puszek elektroinstalacyjnych, a także znaczącym złączek i osprzętu elektroinstalacyjnego. Oferta handlowa została powiększona o kolejne - bardziej zaawansowane produkty elektroniczne i elektryczne: warystorowe ograniczniki przepięć, programatory czasowe, liczniki prądowe oraz serię nowoczesnych łączników dotykowych. To już blisko 1500 wyrobów handlowych i kilkaset produktów wykonywanych w kooperacji.Simet SA to obecnie 50 letni podmiot gospodarczy o stabilnych podstawach i działalności. Ostatnie lata to ciagły z roku na rok wzrost sprzedaży i podwyższanie rentowności przedsiębiorstwa.

Produkty firmy SIMET można zakupić w naszym sklepie klikając poniższy link: